Historie FITE a.s.

Historie firmy sahá až do padesátých let minulého století,kdy byla součástí těžební společnosti OKD a zabývala se především mechanizací a automatizací v dolech.

Po roce 1989 je založen odštěpný závod OKD s názvem Báňská vývojová základna s počtem 120 pracovníků, převážně technického charakteru.

V rámci restrukturalizace OKD se Báňská vývojová základna transformovuje do FITE a.s. (založena v roce 1993), která se stává v roce 1994 vlastníkem bývalé Báňské vývojové základny.

Firma FITE a.s. podniká od roku 1994 v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vývoj, konstrukci, výrobu, prodej a servis zařízení pro hlubinné doly. Zabývá se rovněž využíváním hlubinných dolů po ukončení těžební činností. Hlavním předmětem činnosti je rozvoj báňských technologií, technologií úpravy a zpracování uhlí, oblast báňské bezpečnosti a oblast rekultivace území postižených báňskou činností. Nově jsou rozvíjeny především ekologické technologie a nakládání s odpady.

V současné době má FITE a.s. 65 zaměstnanců a podniká v těchto oborech činnosti:

  • strojírenství a technologie
  • ekologie a ekoinženýring
  • pronájem administrativní budovy
  • služby restaurace
  • účetní a administrativní služby