Závěry z konference ODPADY 21 - 9. ročník
Napsal Rostislav Kuboš   
Středa, 29 duben 2009
Ilustrační obrázek Návrh závěrů a doporučení z 9. ročníku konference
ODPADY 21, konané v Ostravě ve dnech 27. a 28. 4. 2009


Ve dnech 27. až 28. dubna 2009 se uskutečnil v Ostravě již 9. ročník konference s mezinárodní účastí ODPADY 21 věnovaný „Odpadovému hospodářství středoevropských zemí “.

Záštitu nad konferencí převzali:

Martin Bursík, Ministr životního prostředí České republiky

Jaroslav Palas, Hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Kajnar, Primátor statutárního města Ostravy

Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE a.s. z Ostravy.

Konference se zúčastnilo 104 odborníků na odpadové hospodářství z České republiky a Slovenska.

Konference byla slavnostně zahájena za účastí Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing.Rut Bízkové, náměstkyně ministra životního prostředí a zástupců organizátorů konference a Krajské hospodářské komory.

Druhý den byl zahájen panem prof. Václavem Roubíčkem, prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Na konferenci bylo předneseno celkem 16 odborně zaměřených referátů rozdělených do dvou tématických okruhů:

  • Odpadové hospodářství v dobách krize

  • Plnění POH ČR – pět minut po dvanácté  (bez využívání SKO to nepůjde)

Kladem konference bylo, kromě bohaté diskuse nad přednesenými tématy, také určité sbližování názorů mezi odbornou veřejností a zástupci MŽP.

Konference se zabývala zejména současným stavem odpadového hospodářství v období recese, která plně ovlivnila nakládání především se separovanými komoditami. Řada příspěvků se týkala právě hodnocení a možností nakládání se separovanými komoditami v komunálních odpadech.

Druhá část konference byla věnována již evergreenu konference, který se ve všech podobách objevuje na jednotlivých ročnících konference a tím je naplňování jednotlivých úkolů POH ČR, krajů a jednotlivých původců.

Z jednání konference vyplynuly níže uvedené závěry:


Závěry:

  • Účastníci konference se usnesli na nutnosti přijetí nového zákona o odpadech, kterému ale musí předcházet zpracování koncepce odpadového hospodářství ČR, která bude reagovat na bohaté zkušenosti jednotlivých subjektů a odborníků pracujících v odpadovém hospodářství s cílem dát do souladu nový zákono odpadech se směrnicí EU a s cílem minimalizace zbytečné byrokracie. Teprve na základě diskuse a připomínkování navržené koncepce je možno přistoupit k novelizaci POH ČR. Cíle a povinnosti nového POH musí být stanoveny reálně  a přehledně tak, aby jednotliví původci odpadů měli prostor a čas k jejímu plnění.

  • Účastníci konference se shodli na nutnosti budování integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady, jejíž neoddělitelnou součástí budou všechny relevantní technologie zpracování odpadů, včetně technologie přímého energetického využívání odpadů. Integrované systémy musí být pružné a musí být schopny reagovat na konjunkturální výkyvy na trhu v odpadového hospodářství.

  • Účastníci konference se shodli na nutnosti podpořit propagaci, odbyt a používání  separovaných komodit a nutnosti podpory budování tuzemských kapacit na zpracování druhotných surovin odpadů (papír, plasty).


Účastníci 9. ročníku konference ODPADY 21

V Ostravě, 28.4.2009
Aktualizováno ( Úterý, 15 září 2009 )