Politika životního prostředí
Napsal Administrator   
Ilustrační obrázekHlavními oblastmi činností společnosti jsou vývoj, konstrukce a výroba strojních zařízení hlavně pro hlubinné doly, nakládání s odpady včetně nebezpečných, ekoinženýring a poskytování služeb.
Jedním z hlavních cílů činnosti naší firmy FITE a.s. je, vedle orientace na jakost, orientace na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Firma se hlásí k zásadám „TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“, které spolu s dodržováním všech právních norem v oblasti životního prostředí, trvale uplatňuje při veškeré své činnosti a trvale prosazuje ve svém okolí. Vedení akciové společnosti FITE přijalo závazek trvalé péče a zvyšování ochrany životního prostředí a prevenci jeho znečišťování. Všichni její zaměstnanci trvale zvyšují své vlastní environmentální vědomí a chování a toto aktivně uplatňují při své práci. Firma svým přístupem k jakosti a k ochraně životního prostředí, chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem, na kterého se může každý s důvěrou obrátit. Tím vytváří dobré jméno FITE a.s., což je nezbytným předpokladem spokojenosti našich zákazníků a své trvalé prosperity.

Naše heslo: „Společný úspěch”

Plně si uvědomujeme jedinečnosti životního prostředí a zdraví lidí, a proto vynakládáme nemalé úsilí na jeho ochranu a zachování pro budoucí generace. Principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí uplatňujeme nejenom ve vlastním výrobním procesu, ale jsou i respektovány při vývoji a konstrukci našich výrobků, stejně tak i při poskytovaných službách. Tyto naše postupy se pozitivně projevují u našich zákazníků a napomáhají i jim vytvářet podmínky pro ochranu životního prostředí, snižování pracnosti a zvyšování bezpečnosti a hygieny práce.

Orientace ochrany životního prostředí
„Ochrana životního prostředí nespočívá ve slovech, ale v činech a v každodenním aktivním uplatňováním hlavních zásad trvale udržitelného rozvoje“.

Hlavní zásady společnosti FITE:

  • dobré jméno společnosti FITE je jeho nejcennější hodnotou a musí být takto chráněno všemi zaměstnanci,
  • společnost preferuje trvalou prosperitu uplatňováním vlastního know-how jeho neustálým rozvojem při uplatňování politiky jakosti a péčí o životní prostředí
  • udržovat v Moravskoslezském regionu, ale i v širším prostoru dobré jméno společnosti FITE a.s. a aktivně se podílet na tvorbě a realizaci regionálních rozvojových programů ve spolupráci s významnými partnery
  • rozvoj tvorby ochrany životního prostředí a systému environmentálního managamentu.

V Ostravě, 15.9.2002
Ing. Pavel Bartoš
předseda představenstva
a generální ředitel