Pondělí, 21 říjen 2019
 
 
Vítáme Vás na stránkách společnosti FITE a.s.
 
  Domů arrow ODPADY 21 arrow Závěry arrow Závěry z konference ODPADY 21 - 8. ročník  
Hlavní nabídka
Domů
Profil
Báňské technologie
Ekologie
Ekoinženýring
F-club
ODPADY 21
Kontakty
Závěry z konference ODPADY 21 - 8. ročník Tisk E-mail
Napsal Rostislav Kuboš   
Úterý, 06 květen 2008
Ilustrační obrázek

Ve dnech 21. až 22. dubna 2008 se uskutečnil v Ostravě již 8. ročník konference s mezinárodní účastí ODPADY 21 věnovaný „Odpadovému hospodářství středoevropských zemí ".

 

 

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Martin Bursík, Ministr životního prostředí České republiky
  • Evžen Tošenovský, Hejtman Moravskoslezského kraje
  • Petr Kajnar, Primátor statutárního města Ostravy

Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE a.s. z Ostravy.

Konference se zúčastnilo 111 odborníků na odpadové hospodářství z České republiky, Slovenska a Německa.

Konference byla slavnostně zahájená za účastí Ing. Petra Kajnara, primátora statutárního města Ostravy, Pavola Lukši, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Tomáše Úlehly, poslance parlamentu ČR, Zdeňky Bubeníkové, ředitelky odboru odpadů MŽP ČR a zástupců organizátorů konference a Krajské hospodářské komory.

Na konferenci bylo předneseno celkem 18 odborně zaměřených referátů rozdělených do dvou tématických okruhů:

  • Připravovaná legislativa v oblasti odpadového hospodářství.
  • Dosažení cíle poklesu skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.


Kladem konference byla velká a velmi konstruktivní diskuse, ve které účastníci jevili zájem řešit aktuální problémy odpadového hospodářství.

Konference se zabývala zejména současným stavem nakládání se směsnými komunálními odpady. Účastníci se znepokojením přijali informaci o růstu množství odstraňovaných KO skládkováním a neplněním základních cílů POH ČR, zejména pak poklesu ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky.

Byla oceněna dosažená úroveň separace a materiálového využívání vybraných složek KO.

Jako hlavní příčinou současného neutěšitelného stavu včetně nepříznivých trendů je obecně považována absence komplexních integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady obsahujících všechny prvky systému.

Z mnoha jednání odborníků v odpadovém hospodářství včetně konference ODPADY 21 vyplývá, že hlavní problém v budování komplexních integrovaných systémů nakládání s KO je negativní postoj MŽP k jednomu ze základních prvků těchto systémů, kterým je energetické využívání zbytkových směsných komunálních odpadů.

Závěry:

1) Účastníci konference vyzývají ministra životního prostředí a celé ministerstvo životního prostředí k přehodnocení postoje k integrovaným systémům využívání komunálních odpadů nastavených tak, aby byly plněny základní cíle POH ČR a dalších strategických dokumentů a souvisejících zákonů.

Jedná se především o následující cíle:

  • snižování produkce komunálních odpadů,
  • využívání komunálních odpadů jako náhradu neobnovitelných surovin,
  • snižování negativních vlivů odpadů na životní prostředí a zdraví lidí,
  • pokles biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.


Požadujeme, aby byly navrhovány a podporovány integrované systémy využívání KO včetně jejich energetického využití tak, aby bylo dosaženo optimálního souladu environmentálních, sociálních a hospodářských aspektů.

2) Účastníci konference konstatují, že na základě dlouhodobých výsledků z realizace zpracovaných koncepcí v OH, včetně zpracovaných POH na krajských a obecních úrovních a zkušeností ze zahraničí, není možno, bez energetického využívání zbytkových směsných komunálních odpadů, splnit řadu cílů daných POH ČR. Jedná se především úkolu na postupné snižování skládkování biologicky rozložitelných KO, který je navíc závazkem ČR vůči EU. Současně platná ustanovení POH ČR o nepodporování výstavby zařízení na energetické využívání komunálních odpadů, prakticky znemožňují plnění výše uvedených závazků. Proto požadujeme přehodnocení postojů MŽP k podpoře energetických zařízení na využívání SKO jako součást krajských integrovaných systémů nakládání s KO a to i s ohledem na časově omezenou možnost čerpání dotací z fondů EU. Uvedený stav je navíc umocněn připravovanou novelou zákona o odpadech, která chce naprosto nesystémově zavést poplatky za energetické využívání odpadů.

V opačném případě se MŽP vystavuje odpovědnosti za neplnění požadavků ČR vůči EU na snižování skládkování BRKO a z toho vyplývajících předpokládaných sankcí a možných postihů ze strany EU.

3) Vzhledem k tomu, že je vážně ohroženo plnění cíle snižování biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, doporučujeme Ministerstvu životního prostředí zvážit okamžité jednání o možnosti prodloužení termínu plnění tohoto cíle minimálně o 3 - 5 let tak, aby nebylo ohroženo čerpání finančních prostředků z OPŽP v tomto plánovacím období.

Účastníci 8. ročníku konference ODPADY 21

V Ostravě, 22.4.2008

Aktualizováno ( Úterý, 13 leden 2009 )
 
< Předch.   Další >

FITE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 713. IČO:47674938,
DIČ:CZ47674938,
Bankovní spojení:
č.ú.:1015027016/5500

Adresa:
Výstavní 2224/8
709 51 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.:+420/597479111
Fax:+420/596632614
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Další kontakty

© FITE a.s.2007
Tato stránka byla vytvořena na systému CMS Joomla!Open Source