Úterý, 25 únor 2020
 
 
Vítáme Vás na stránkách společnosti FITE a.s.
 
  Domů arrow Ekoinženýring  
Hlavní nabídka
Domů
Profil
Báňské technologie
Ekologie
Ekoinženýring
F-club
ODPADY 21
Kontakty
Divize Ekoinženýring Tisk E-mail
Napsal Rostislav Kuboš   
Ilustrační obrázekFITE a.s. disponuje dostatečnými znalostmi v oblasti řešení systémů nakládání s odpady, má dobré znalosti tuzemského práva i předpisů a požadavků EU v oblasti odpadového hospodářství, dobře se orientuje ve strategických cílech a záměrech ČR a zejména pak Moravskoslezského kraje.
Tyto znalosti a zkušenosti uplatňuje při koncepčních řešeních nakládání s odpady v intencích připravované tuzemské legislativy a v souladu s požadavky práva EU.
V souvislosti s přípravou vstupu ČR do EU jsou rozvíjeny systémy nakládání s odpady ve smyslu norem a zvyklostí EU.
Jsou realizovány studie a koncepční práce regionálního i městského rozsahu. Moderně a komplexně jsou zpracovávány koncepční práce nakládání s odpady krajského a městského rozsahu, kde je kladen velký důraz na komplexnost řešení, včetně všech materiálových a energetických výstupu včetně jejich začlenění do stávajících systémů a uplatnění na reálném trhu.
Firma nabízí zpracování studií , koncepčních řešení a projektů asanace starých ekologických zátěží, území postižených těžbou a průmyslovou činností. FITE a.s. je spolupořadatelem cyklu mezinárodních konferencí ODPADY 21, konaných v Ostravě.

Reference - ekologické technologie

 • zařízení pro výrobu směsí a jejich hydraulickou dopravu do podzemí dolů pro technologické, bezpečnostní a asanační účely - realizace OKD a.s. - Důl Hlubina, OKD a.s. - Důl Odra, MUS a.s. - Důl Kohinoor
 • systémy nakládání a využívání odpadů, především z energetiky po spalování uhlí, tuhého komunálního odpadu, nebezpečných odpadů aj.
 • systémy a komplexní technologie pro zpracování odpadů na certifikované výrobky

Reference - inženýrská činnost

 • studie proveditelnosti „Výstavba energetického zdroje spalujícího komunální odpad a jiná méněhodnotná paliva“ pro město Šternberk
 • studie „Těžba a doprava odpadů z lagun Ostramo“
 • studie dlouhodobé konzervace dosud neprovozovaných jam Dolu Frenštát
 • návrh řešení asanace složiště popílku pro teplárnu MST a.s. Olomouc a teplárnu MST a.s. Mariánské Hory
 • komplexní řešení nakládání s popelovinami v ETB I: a II. etapa – březen 2000
 • rekultivace části skládky KO OZO Ostrava s.r.o. v Hrušově – prováděcí projekt a technologické řešení - 2000
 • studie optimalizace nakládání s komunálním odpadem a odpadem jemu podobným v Ostravském kraji – rok 1999/2000
 • koncepce nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji - rok 2001/2002
 • koncepce nakládání s komunálními odpady v Orlové – rok 2001
 • studie kompostárny v Opavě – rok 2001
 • ekologické studie pro MST a.s. – rok 2001
 • koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje – rok 2002/2003
 • koncepce odpadového hospodářství v Českém Těšíně – rok 2002
 • plán odpadového hospodářství ČR – dílčí části řešení – rok 2002
 • plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje – rozpracován
 • plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
 • dokumentace pro územní řízení KIC Barbora
 • řešení úkolu VaV – „Ověření použitelnosti metody mechanicko – biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
 • řešení úkolu VaV - Výzkum a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla se systémem operativní změny parametrů k aplikaci pro záchranu lidí i materiálních hodnot, při katastrofách, požárech, povodních, expedicích, protiteroristických akcích aj.
 • plány odpadového hospodářství měst, obcí a podniků
 • regionální projekty komplexního využívání odpadů
 • stude pro MPO „Využití vodíku a možnosti jeho praktického využití v kontextu palivoenergetické bilance v ČR“

Ekologie – nakládání s opady

Nakládání s velkoobjemovými odpady, především z energetiky (ze spalování uhlí), sléváren, hutních procesů a pod. FITE a.s. ročně dopraví, zpracuje a dodá převážně hlubinným dolům, ale i pro stavení účely asi 200 tis. tun materiálů na bázi výše uvedených odpadů.

Reference

 • těžba popílkových složišť tepláren MST a.s. , NH a.s., Vítkovice a.s.
 • likvidace popelovin z výroby z energetických zdrojů v ČR
 • dodávky popelovin a materiálů na bázi popelovin pro těžební společnosti OKD a.s., MUS a.s. a ČMD a.s.
 • výroba technologické směsi pro hydraulickou dopravu na MUS a.s. na Dole Kohinoor
 • dodávky popelovin a materiálů na jejich základě pro stavební účely a rekultivačně asanační akce
 • dodávky stavebních materiálů na bázi popelovin (výroba betonu, pórobetonu a tvárnice)

Likvidace starých ekologických zátěží

Komplexní řešení a veškerá inženýrská činnosti při likvidaci starých ekologických zátěží

Reference

 • výstavba vyrovnávací a těsnící vrstvy skládky komunálních odpadů OZO Ostrava, spol. s r.o.
 • řešení využití opuštěných průmyslových areálů

Likvidace jam hlubinných dolů

Receptury výplňových směsí požadovaných vlastností na bázi odpadů ze spalování uhlí, dodávky materiálů, výroba směsí a vlastní likvidace jam.

Reference

 • likvidace jam v OKD a.s. (Oskar, Michal, Rychvald IV, V)
 • likvidace jámy Kolumbus - MUS a.s.
 • likvidace jam K2, K3, LB2 – Důl Kohinoor a.s.
 
Další >

FITE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 713. IČO:47674938,
DIČ:CZ47674938,
Bankovní spojení:
č.ú.:1015027016/5500

Adresa:
Výstavní 2224/8
709 51 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.:+420/597479111
Fax:+420/596632614
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Další kontakty

© FITE a.s.2007
Tato stránka byla vytvořena na systému CMS Joomla!Open Source